Stadsutveckling

Växjö City - en plats att trivas, träffas och leva

Tillsammans med alla våra samarbetspartners håller vi på att framtidssäkra city för att än mer möta de förväntningar på attraktionsnivå som stadskärnor kommer behöva uppfylla. Detta gör vi bland annat genom ett enormt projekt som vi valt att kalla City Visionen, där vi skall göra om stora delar av city. Följande ser ni visionsbilder som vi arbetar efter.